Γλώσσα: Ρουμάνικα [Română]

Πίσω στα Ρουμάνικα

 • hello εκφώνηση hello
 • cat εκφώνηση cat
 • a εκφώνηση a
 • Paraguay εκφώνηση Paraguay
 • casa εκφώνηση casa
 • mai εκφώνηση mai
 • eu εκφώνηση eu
 • fuck εκφώνηση fuck
 • Chişinău εκφώνηση Chişinău
 • e εκφώνηση e
 • Dacia εκφώνηση Dacia
 • 5 εκφώνηση 5
 • Emil Cioran εκφώνηση Emil Cioran
 • i εκφώνηση i
 • este εκφώνηση este
 • te iubesc εκφώνηση te iubesc
 • salut εκφώνηση salut
 • Andrea εκφώνηση Andrea
 • Sofia εκφώνηση Sofia
 • tu εκφώνηση tu
 • verde εκφώνηση verde
 • de εκφώνηση de
 • Canada εκφώνηση Canada
 • Ioana εκφώνηση Ioana
 • 20 εκφώνηση 20
 • China εκφώνηση China
 • nu εκφώνηση nu
 • Hugo εκφώνηση Hugo
 • Israel εκφώνηση Israel
 • penis εκφώνηση penis
 • euro εκφώνηση euro
 • Australia εκφώνηση Australia
 • George εκφώνηση George
 • Zoe εκφώνηση Zoe
 • curriculum vitae εκφώνηση curriculum vitae
 • beau εκφώνηση beau
 • caramel εκφώνηση caramel
 • restaurant εκφώνηση restaurant
 • ă εκφώνηση ă
 • R εκφώνηση R
 • Internet εκφώνηση Internet
 • 7 εκφώνηση 7
 • Amor εκφώνηση Amor
 • 18 εκφώνηση 18
 • Angela εκφώνηση Angela
 • 19 εκφώνηση 19
 • Anastasia εκφώνηση Anastasia
 • Moldova εκφώνηση Moldova
 • pizza εκφώνηση pizza
 • Lucia εκφώνηση Lucia
 • ion εκφώνηση ion
 • Adidas εκφώνηση Adidas
 • mulţumesc εκφώνηση mulţumesc
 • Mama εκφώνηση Mama
 • Bună ziua! εκφώνηση Bună ziua!
 • in εκφώνηση in
 • â εκφώνηση â
 • Daniel εκφώνηση Daniel
 • data εκφώνηση data
 • IKEA εκφώνηση IKEA
 • Cluj-Napoca εκφώνηση Cluj-Napoca
 • Romania εκφώνηση Romania
 • Ivan εκφώνηση Ivan
 • România εκφώνηση România
 • Prost εκφώνηση Prost
 • C εκφώνηση C
 • ana εκφώνηση ana
 • Georgia εκφώνηση Georgia
 • Paul εκφώνηση Paul
 • İstanbul εκφώνηση İstanbul
 • Rafael εκφώνηση Rafael
 • română εκφώνηση română
 • mare εκφώνηση mare
 • Eugenia εκφώνηση Eugenia
 • Costa Rica εκφώνηση Costa Rica
 • O εκφώνηση O
 • un εκφώνηση un
 • 4 εκφώνηση 4
 • bastard εκφώνηση bastard
 • din εκφώνηση din
 • cum εκφώνηση cum
 • ocean εκφώνηση ocean
 • Patricia εκφώνηση Patricia
 • apa εκφώνηση apa
 • Cartier εκφώνηση Cartier
 • Quebec εκφώνηση Quebec
 • mar εκφώνηση mar
 • Artemis εκφώνηση Artemis
 • Jean εκφώνηση Jean
 • ea εκφώνηση ea