Γλώσσα: Κλίγκον [tlhIngan Hol]

Πίσω στα Κλίγκον

 • what εκφώνηση what
 • LOL εκφώνηση LOL
 • je εκφώνηση je
 • bel εκφώνηση bel
 • mar εκφώνηση mar
 • Qapla' εκφώνηση Qapla'
 • Qu'vatlh εκφώνηση Qu'vatlh
 • maj εκφώνηση maj
 • red εκφώνηση red
 • nuqneH εκφώνηση nuqneH
 • van εκφώνηση van
 • QI'yaH εκφώνηση QI'yaH
 • Heghlu'meH QaQ jajvam. εκφώνηση Heghlu'meH QaQ jajvam.
 • wij εκφώνηση wij
 • Mara εκφώνηση Mara
 • per εκφώνηση per
 • pujwI' HIvlu'chugh quvbe'lu'. εκφώνηση pujwI' HIvlu'chugh quvbe'lu'.
 • po εκφώνηση po
 • chut εκφώνηση chut
 • tlhIngan maH! εκφώνηση tlhIngan maH!
 • dis εκφώνηση dis
 • bong εκφώνηση bong
 • rap εκφώνηση rap
 • Pon εκφώνηση Pon
 • non εκφώνηση non
 • qamuSHa' εκφώνηση qamuSHa'
 • Bernardo εκφώνηση Bernardo
 • Duy εκφώνηση Duy
 • vin εκφώνηση vin
 • ta'mey Dun, bommey Dun. εκφώνηση ta'mey Dun, bommey Dun.
 • Hamlet εκφώνηση Hamlet
 • tar εκφώνηση tar
 • Cher εκφώνηση Cher
 • bang εκφώνηση bang
 • tin εκφώνηση tin
 • tung εκφώνηση tung
 • jun εκφώνηση jun
 • Paw εκφώνηση Paw
 • Dujeychugh jagh nIv yItuHQo'. εκφώνηση Dujeychugh jagh nIv yItuHQo'.
 • bey εκφώνηση bey
 • Lang εκφώνηση Lang
 • pong εκφώνηση pong
 • cheH εκφώνηση cheH
 • much εκφώνηση much
 • bud εκφώνηση bud
 • mop εκφώνηση mop
 • dach εκφώνηση dach
 • jiH εκφώνηση jiH
 • nan εκφώνηση nan
 • Ron εκφώνηση Ron
 • sen εκφώνηση sen
 • jos εκφώνηση jos
 • va εκφώνηση va
 • bos εκφώνηση bos
 • bing εκφώνηση bing
 • tor εκφώνηση tor
 • har εκφώνηση har
 • nur εκφώνηση nur
 • baQa' εκφώνηση baQa'
 • jij εκφώνηση jij
 • net εκφώνηση net
 • lev εκφώνηση lev
 • petaQ εκφώνηση petaQ
 • HU εκφώνηση HU
 • mol εκφώνηση mol
 • los εκφώνηση los
 • mil εκφώνηση mil
 • mod εκφώνηση mod
 • mataHmeH maSachnIS εκφώνηση mataHmeH maSachnIS
 • chung εκφώνηση chung
 • pus εκφώνηση pus
 • Hop εκφώνηση Hop
 • Dubotchugh yIpummoH. εκφώνηση Dubotchugh yIpummoH.
 • HIvje' εκφώνηση HIvje'
 • qa' wIje'meH maSuv. εκφώνηση qa' wIje'meH maSuv.
 • hoch εκφώνηση hoch
 • QIn εκφώνηση QIn
 • sigh εκφώνηση sigh
 • siv εκφώνηση siv
 • mah εκφώνηση mah
 • Qo’noS εκφώνηση Qo’noS
 • batlh εκφώνηση batlh
 • tem εκφώνηση tem
 • ghotI' εκφώνηση ghotI'
 • hol εκφώνηση hol
 • hut εκφώνηση hut
 • boch εκφώνηση boch
 • luch εκφώνηση luch
 • tlhIngan εκφώνηση tlhIngan
 • sop εκφώνηση sop