Γλώσσα: Τουρκικά [Türkçe]

Πίσω στα Τουρκικά

 • merhaba εκφώνηση merhaba
 • teşekkürler εκφώνηση teşekkürler
 • BMW εκφώνηση BMW
 • seni seviyorum εκφώνηση seni seviyorum
 • günaydın εκφώνηση günaydın
 • pardon εκφώνηση pardon
 • nice εκφώνηση nice
 • anime εκφώνηση anime
 • İstanbul εκφώνηση İstanbul
 • hala εκφώνηση hala
 • YouTube εκφώνηση YouTube
 • lütfen εκφώνηση lütfen
 • Teşekkür Ederim εκφώνηση Teşekkür Ederim
 • nasılsın εκφώνηση nasılsın
 • 200 εκφώνηση 200
 • el εκφώνηση el
 • Hi εκφώνηση Hi
 • on εκφώνηση on
 • baba εκφώνηση baba
 • hayır εκφώνηση hayır
 • Nike εκφώνηση Nike
 • masa εκφώνηση masa
 • un εκφώνηση un
 • su εκφώνηση su
 • tren εκφώνηση tren
 • Samsung εκφώνηση Samsung
 • cuma εκφώνηση cuma
 • nadir εκφώνηση nadir
 • can εκφώνηση can
 • aslan εκφώνηση aslan
 • Apple εκφώνηση Apple
 • görüşürüz εκφώνηση görüşürüz
 • mart εκφώνηση mart
 • Cumhuriyet εκφώνηση Cumhuriyet
 • pazartesi εκφώνηση pazartesi
 • hâlâ εκφώνηση hâlâ
 • sonra εκφώνηση sonra
 • değil εκφώνηση değil
 • kar εκφώνηση kar
 • araba εκφώνηση araba
 • güzel εκφώνηση güzel
 • dil εκφώνηση dil
 • Ada εκφώνηση Ada
 • bir εκφώνηση bir
 • 2 εκφώνηση 2
 • otobüs εκφώνηση otobüs
 • Recep Tayyip Erdoğan εκφώνηση Recep Tayyip Erdoğan
 • rum εκφώνηση rum
 • ben εκφώνηση ben
 • kahve εκφώνηση kahve
 • iyiyim εκφώνηση iyiyim
 • hayat εκφώνηση hayat
 • metro εκφώνηση metro
 • efendim εκφώνηση efendim
 • hare εκφώνηση hare
 • eczane εκφώνηση eczane
 • taksi εκφώνηση taksi
 • evet εκφώνηση evet
 • Eylül εκφώνηση Eylül
 • üniversite εκφώνηση üniversite
 • Bot εκφώνηση Bot
 • yunus εκφώνηση yunus
 • Louis Vuitton εκφώνηση Louis Vuitton
 • pazar εκφώνηση pazar
 • çocuk εκφώνηση çocuk
 • Ay εκφώνηση Ay
 • mavi εκφώνηση mavi
 • Basel εκφώνηση Basel
 • ok εκφώνηση ok
 • doktor εκφώνηση doktor
 • İngilizce εκφώνηση İngilizce
 • iki εκφώνηση iki
 • Perşembe εκφώνηση Perşembe
 • umursamıyorum εκφώνηση umursamıyorum
 • sola εκφώνηση sola
 • vegan εκφώνηση vegan
 • sen εκφώνηση sen
 • yaz εκφώνηση yaz
 • data εκφώνηση data
 • eczacı εκφώνηση eczacı
 • Türkçe εκφώνηση Türkçe
 • mor εκφώνηση mor
 • Beşiktaş εκφώνηση Beşiktaş
 • domates εκφώνηση domates
 • cem εκφώνηση cem
 • mayo εκφώνηση mayo
 • radar εκφώνηση radar
 • Sikişmek εκφώνηση Sikişmek
 • süt εκφώνηση süt
 • başlayabileceğimizi εκφώνηση başlayabileceğimizi