Γλώσσα: Βενετικά [Vèneto]

Πίσω στα Βενετικά

 • casa εκφώνηση casa
 • pasta εκφώνηση pasta
 • macaron εκφώνηση macaron
 • merda εκφώνηση merda
 • Australia εκφώνηση Australia
 • 1 εκφώνηση 1
 • Canada εκφώνηση Canada
 • Amor εκφώνηση Amor
 • ciao εκφώνηση ciao
 • no εκφώνηση no
 • gato εκφώνηση gato
 • de εκφώνηση de
 • Albania εκφώνηση Albania
 • 10 εκφώνηση 10
 • doge εκφώνηση doge
 • 19 εκφώνηση 19
 • Argentina εκφώνηση Argentina
 • can εκφώνηση can
 • rata εκφώνηση rata
 • Asia εκφώνηση Asia
 • 2 εκφώνηση 2
 • professor εκφώνηση professor
 • funghi εκφώνηση funghi
 • Leon εκφώνηση Leon
 • Barbados εκφώνηση Barbados
 • Rebecca εκφώνηση Rebecca
 • 13 εκφώνηση 13
 • 4 εκφώνηση 4
 • animal εκφώνηση animal
 • vaca εκφώνηση vaca
 • 8 εκφώνηση 8
 • JavaScript εκφώνηση JavaScript
 • Afghanistan εκφώνηση Afghanistan
 • Cuba εκφώνηση Cuba
 • question εκφώνηση question
 • 6 εκφώνηση 6
 • rosa εκφώνηση rosa
 • pin εκφώνηση pin
 • 3 εκφώνηση 3
 • 14 εκφώνηση 14
 • prima εκφώνηση prima
 • Botswana εκφώνηση Botswana
 • Papa εκφώνηση Papa
 • 7 εκφώνηση 7
 • Buddha εκφώνηση Buddha
 • Belize εκφώνηση Belize
 • se εκφώνηση se
 • uno εκφώνηση uno
 • 15 εκφώνηση 15
 • par εκφώνηση par
 • 5 εκφώνηση 5
 • 20 εκφώνηση 20
 • seren εκφώνηση seren
 • Bangladesh εκφώνηση Bangladesh
 • Bulgaria εκφώνηση Bulgaria
 • 11 εκφώνηση 11
 • dormir εκφώνηση dormir
 • tigre εκφώνηση tigre
 • Mestre εκφώνηση Mestre
 • zero εκφώνηση zero
 • vin εκφώνηση vin
 • fin εκφώνηση fin
 • Romeo εκφώνηση Romeo
 • xe εκφώνηση xe
 • verde εκφώνηση verde
 • FIFA εκφώνηση FIFA
 • 18 εκφώνηση 18
 • Burkina Faso εκφώνηση Burkina Faso
 • so εκφώνηση so
 • presidente εκφώνηση presidente
 • aqua εκφώνηση aqua
 • Padova εκφώνηση Padova
 • El Salvador εκφώνηση El Salvador
 • morte εκφώνηση morte
 • anca εκφώνηση anca
 • Eritrea εκφώνηση Eritrea
 • rio εκφώνηση rio
 • dio porco! εκφώνηση dio porco!
 • porta εκφώνηση porta
 • man εκφώνηση man
 • pan εκφώνηση pan
 • figa εκφώνηση figa
 • viajar εκφώνηση viajar
 • só εκφώνηση
 • tango εκφώνηση tango
 • cantar εκφώνηση cantar
 • Mira εκφώνηση Mira
 • centro εκφώνηση centro
 • partir εκφώνηση partir
 • Eurasia εκφώνηση Eurasia