Γλώσσα: Βενετικά [Vèneto]

Πίσω στα Βενετικά

 • casa εκφώνηση casa
 • Albania εκφώνηση Albania
 • merda εκφώνηση merda
 • macaron εκφώνηση macaron
 • 10 εκφώνηση 10
 • pasta εκφώνηση pasta
 • Australia εκφώνηση Australia
 • 19 εκφώνηση 19
 • gato εκφώνηση gato
 • ciao εκφώνηση ciao
 • prima εκφώνηση prima
 • 1 εκφώνηση 1
 • Canada εκφώνηση Canada
 • de εκφώνηση de
 • can εκφώνηση can
 • doge εκφώνηση doge
 • Amor εκφώνηση Amor
 • professor εκφώνηση professor
 • 4 εκφώνηση 4
 • Argentina εκφώνηση Argentina
 • Leon εκφώνηση Leon
 • Barbados εκφώνηση Barbados
 • par εκφώνηση par
 • funghi εκφώνηση funghi
 • Cuba εκφώνηση Cuba
 • se εκφώνηση se
 • uno εκφώνηση uno
 • 8 εκφώνηση 8
 • 3 εκφώνηση 3
 • Afghanistan εκφώνηση Afghanistan
 • 13 εκφώνηση 13
 • Rebecca εκφώνηση Rebecca
 • tigre εκφώνηση tigre
 • 7 εκφώνηση 7
 • Botswana εκφώνηση Botswana
 • Asia εκφώνηση Asia
 • anca εκφώνηση anca
 • rosa εκφώνηση rosa
 • vaca εκφώνηση vaca
 • 14 εκφώνηση 14
 • FIFA εκφώνηση FIFA
 • vin εκφώνηση vin
 • question εκφώνηση question
 • dormir εκφώνηση dormir
 • 18 εκφώνηση 18
 • Belize εκφώνηση Belize
 • figa εκφώνηση figa
 • xe εκφώνηση xe
 • star εκφώνηση star
 • seren εκφώνηση seren
 • Mestre εκφώνηση Mestre
 • Romeo εκφώνηση Romeo
 • rio εκφώνηση rio
 • dio porco! εκφώνηση dio porco!
 • 2 εκφώνηση 2
 • Buddha εκφώνηση Buddha
 • Eritrea εκφώνηση Eritrea
 • so εκφώνηση so
 • version εκφώνηση version
 • animal εκφώνηση animal
 • partir εκφώνηση partir
 • Padova εκφώνηση Padova
 • porta εκφώνηση porta
 • 15 εκφώνηση 15
 • Burkina Faso εκφώνηση Burkina Faso
 • gusto εκφώνηση gusto
 • la εκφώνηση la
 • pin εκφώνηση pin
 • tre εκφώνηση tre
 • viajar εκφώνηση viajar
 • morir εκφώνηση morir
 • vero εκφώνηση vero
 • Oceania εκφώνηση Oceania
 • Benin εκφώνηση Benin
 • Bangladesh εκφώνηση Bangladesh
 • porcodio! εκφώνηση porcodio!
 • pajaro εκφώνηση pajaro
 • Mira εκφώνηση Mira
 • sera εκφώνηση sera
 • no εκφώνηση no
 • Papa εκφώνηση Papa
 • tipi εκφώνηση tipi
 • neve εκφώνηση neve
 • sentina εκφώνηση sentina
 • 16 εκφώνηση 16
 • El Salvador εκφώνηση El Salvador
 • bosco εκφώνηση bosco
 • Mama εκφώνηση Mama
 • forno εκφώνηση forno
 • rosso εκφώνηση rosso

Most consulted pronunciations this week: