Γλώσσα: Βενετικά [Vèneto]

Πίσω στα Βενετικά

 • alto εκφώνηση alto
 • nana εκφώνηση nana
 • pajaro εκφώνηση pajaro
 • forte εκφώνηση forte
 • moto εκφώνηση moto
 • passion εκφώνηση passion
 • Riga εκφώνηση Riga
 • ti εκφώνηση ti
 • fossa εκφώνηση fossa
 • Befana εκφώνηση Befana
 • bauta εκφώνηση bauta
 • do εκφώνηση do
 • late εκφώνηση late
 • forse εκφώνηση forse
 • paradiso εκφώνηση paradiso
 • nove εκφώνηση nove
 • si εκφώνηση si
 • Calcio εκφώνηση Calcio
 • zona εκφώνηση zona
 • sesso εκφώνηση sesso
 • sincero εκφώνηση sincero
 • piemontese εκφώνηση piemontese
 • parsimonia εκφώνηση parsimonia
 • re εκφώνηση re
 • tè εκφώνηση
 • verdura εκφώνηση verdura
 • paura εκφώνηση paura
 • dir εκφώνηση dir
 • stress εκφώνηση stress
 • diagonal εκφώνηση diagonal
 • crema εκφώνηση crema
 • ciò εκφώνηση ciò
 • Estonia εκφώνηση Estonia
 • salsa εκφώνηση salsa
 • banco εκφώνηση banco
 • possession εκφώνηση possession
 • Pedavena εκφώνηση Pedavena
 • Lima εκφώνηση Lima
 • sinagoga εκφώνηση sinagoga
 • problema εκφώνηση problema
 • fermo εκφώνηση fermo
 • Belgio εκφώνηση Belgio
 • vulcan εκφώνηση vulcan
 • prete εκφώνηση prete
 • ma εκφώνηση ma
 • marchese εκφώνηση marchese
 • vita εκφώνηση vita
 • Congo εκφώνηση Congo
 • fresco εκφώνηση fresco
 • Arcole εκφώνηση Arcole
 • tenda εκφώνηση tenda
 • nome εκφώνηση nome
 • Brenta εκφώνηση Brenta
 • poco εκφώνηση poco
 • ago εκφώνηση ago
 • agosto εκφώνηση agosto
 • desiderio εκφώνηση desiderio
 • dose εκφώνηση dose
 • busta εκφώνηση busta
 • nota εκφώνηση nota
 • primo εκφώνηση primo
 • patata εκφώνηση patata
 • mission εκφώνηση mission
 • pension εκφώνηση pension
 • teatro εκφώνηση teatro
 • presente εκφώνηση presente
 • Corea εκφώνηση Corea
 • firma εκφώνηση firma
 • verdure εκφώνηση verdure
 • comare εκφώνηση comare
 • bàcaro εκφώνηση bàcaro
 • łuna εκφώνηση łuna
 • russo εκφώνηση russo
 • cagna εκφώνηση cagna
 • vaso εκφώνηση vaso
 • boca εκφώνηση boca
 • inglese εκφώνηση inglese
 • divan εκφώνηση divan
 • segreto εκφώνηση segreto
 • però εκφώνηση però
 • ponte εκφώνηση ponte
 • ghe sboro! εκφώνηση ghe sboro!
 • pesante εκφώνηση pesante
 • majo εκφώνηση majo
 • professional εκφώνηση professional
 • borsa εκφώνηση borsa
 • Lujo εκφώνηση Lujo
 • Camerun εκφώνηση Camerun
 • SATA εκφώνηση SATA
 • Sacramento εκφώνηση Sacramento