Γλώσσα: Κβιατόνι Ζαποτέκ [diidx zah]

Πίσω στα Κβιατόνι Ζαποτέκ

 • gaꞌl εκφώνηση gaꞌl
 • domih εκφώνηση domih
 • Rehn εκφώνηση Rehn
 • luuy εκφώνηση luuy
 • behndzab εκφώνηση behndzab
 • diidx xiee εκφώνηση diidx xiee
 • bengidx εκφώνηση bengidx
 • giech εκφώνηση giech
 • mniet εκφώνηση mniet
 • diidx le εκφώνηση diidx le
 • Nah εκφώνηση Nah
 • xkahy εκφώνηση xkahy
 • tuhñ εκφώνηση tuhñ
 • loh εκφώνηση loh
 • nehz εκφώνηση nehz
 • niꞌk εκφώνηση niꞌk
 • bääl εκφώνηση bääl
 • la't εκφώνηση la't
 • ndzääb εκφώνηση ndzääb
 • kruihz εκφώνηση kruihz
 • bendxa'pa εκφώνηση bendxa'pa
 • psaꞌn εκφώνηση psaꞌn
 • rchaa εκφώνηση rchaa
 • rile εκφώνηση rile
 • rñab εκφώνηση rñab
 • saꞌd εκφώνηση saꞌd
 • saꞌn εκφώνηση saꞌn
 • tas εκφώνηση tas
 • wen εκφώνηση wen
 • laadx εκφώνηση laadx
 • laꞌt εκφώνηση laꞌt
 • ruun εκφώνηση ruun
 • tsana εκφώνηση tsana
 • llete εκφώνηση llete
 • xiäl εκφώνηση xiäl
 • xtiidx εκφώνηση xtiidx
 • roꞌk εκφώνηση roꞌk
 • ni εκφώνηση ni
 • niꞌl εκφώνηση niꞌl
 • niꞌ εκφώνηση niꞌ
 • niꞌn εκφώνηση niꞌn
 • niꞌd εκφώνηση niꞌd
 • roꞌd εκφώνηση roꞌd
 • roꞌn εκφώνηση roꞌn
 • roꞌ na εκφώνηση roꞌ na
 • roꞌl εκφώνηση roꞌl
 • ro εκφώνηση ro
 • giäts εκφώνηση giäts
 • gid ul εκφώνηση gid ul
 • ikd εκφώνηση ikd
 • ikn εκφώνηση ikn
 • İka εκφώνηση İka
 • ikal εκφώνηση ikal
 • ik εκφώνηση ik
 • na εκφώνηση na
 • rool εκφώνηση rool
 • chii εκφώνηση chii
 • xuhn εκφώνηση xuhn
 • gaa εκφώνηση gaa
 • gahdz εκφώνηση gahdz
 • xoꞌp εκφώνηση xoꞌp
 • nis εκφώνηση nis
 • giin εκφώνηση giin
 • llob εκφώνηση llob
 • bendxaꞌp εκφώνηση bendxaꞌp
 • ptoo εκφώνηση ptoo
 • Benin εκφώνηση Benin
 • gääy εκφώνηση gääy
 • tap εκφώνηση tap
 • tsohn εκφώνηση tsohn
 • chop εκφώνηση chop
 • tohb εκφώνηση tohb
 • giät εκφώνηση giät
 • yuh εκφώνηση yuh
 • Gichlyuh εκφώνηση Gichlyuh
 • ¿Skiin biooz? εκφώνηση ¿Skiin biooz?
 • Xsan ey εκφώνηση Xsan ey
 • bla εκφώνηση bla
 • blaa εκφώνηση blaa
 • bendxa'p εκφώνηση bendxa'p
 • bengiee εκφώνηση bengiee
 • diidx zah εκφώνηση diidx zah
 • blah εκφώνηση blah
 • Lluah εκφώνηση Lluah
 • bla' εκφώνηση bla'