Γλώσσα:

Αδυγικά

[адыгэбзэ]

Πίσω στα Αδυγικά

27 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.