Γλώσσα:

Αδυγικά

[адыгэбзэ]

Πίσω στα Αδυγικά

30 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.