Γλώσσα:

Βαμβαρικά

[Bamanankan]

Πίσω στα Βαμβαρικά

86 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.