Γλώσσα:

Βρετονικά

[Brezhoneg]

Πίσω στα Βρετονικά

2.515 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.

 • Καταγράψτε την προφορά για boned boned [beanie]
 • Καταγράψτε την προφορά για teuziñ teuziñ
 • Καταγράψτε την προφορά για ti-debriñ ti-debriñ [restaurant]
 • Καταγράψτε την προφορά για restaorant restaorant [restaurant]
 • Καταγράψτε την προφορά για Gwenaelle Gwenaelle [first names, bretagne, Breton, French first names, first name]
 • Καταγράψτε την προφορά για Gwenivar Gwenivar [first names, bretagne, Breton, Guinevere, female name, Arthurian]
 • Καταγράψτε την προφορά για Nozvezh vat Nozvezh vat
 • Καταγράψτε την προφορά για H'athg H'athg
 • Καταγράψτε την προφορά για neuñviñ neuñviñ [swim]
 • Καταγράψτε την προφορά για skeudenn skeudenn [image, picture]
 • Καταγράψτε την προφορά για mouarenn mouarenn [blackberry]
 • Καταγράψτε την προφορά για pod-houarn pod-houarn [pot]
 • Καταγράψτε την προφορά για forchetez forchetez [fork]
 • Καταγράψτε την προφορά για laouenn laouenn [louse]
 • Καταγράψτε την προφορά για buoc'h buoc'h [cow]
 • Καταγράψτε την προφορά για poent poent [dot]
 • Καταγράψτε την προφορά για pouez pouez [weight]
 • Καταγράψτε την προφορά για pilhenn pilhenn [pin]
 • Καταγράψτε την προφορά για Lancelin Lancelin [Arthurian, male name, Lancelot]
 • Καταγράψτε την προφορά για Gwilherm Gwilherm [first names, bretagne, Breton, William, male name]
 • Καταγράψτε την προφορά για danvezenn danvezenn [material]
 • Καταγράψτε την προφορά για uloc'h uloc'h [dust]
 • Καταγράψτε την προφορά για diamant diamant [mineralogy, noun]
 • Καταγράψτε την προφορά για plastik plastik [noun, plastic]
 • Καταγράψτε την προφορά για treuzwelus treuzwelus [transparent]
 • Καταγράψτε την προφορά για bresk bresk [British, Fragile, feeble]
 • Καταγράψτε την προφορά για ar re ar re
 • Καταγράψτε την προφορά για servijourez servijourez
 • Καταγράψτε την προφορά για graet graet
 • Καταγράψτε την προφορά για choazet choazet