Γλώσσα:

Καταλονικά

[Català]

Πίσω στα Καταλονικά

10.581 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.

 • Καταγράψτε την προφορά για inassequible inassequible
 • Καταγράψτε την προφορά για inassimilable inassimilable
 • Καταγράψτε την προφορά για inassolible inassolible
 • Καταγράψτε την προφορά για inaplicat inaplicat
 • Καταγράψτε την προφορά για inaprehensible inaprehensible
 • Καταγράψτε την προφορά για inarticuladament inarticuladament
 • Καταγράψτε την προφορά για inapaivagable inapaivagable
 • Καταγράψτε την προφορά για inapercebut inapercebut
 • Καταγράψτε την προφορά για inanalitzable inanalitzable
 • Καταγράψτε την προφορά για inanitat inanitat
 • Καταγράψτε την προφορά για inapagable inapagable
 • Καταγράψτε την προφορά για inamissibilitat inamissibilitat
 • Καταγράψτε την προφορά για inamissible inamissible
 • Καταγράψτε την προφορά για inamovibilitat inamovibilitat
 • Καταγράψτε την προφορά για inaliable inaliable
 • Καταγράψτε την προφορά για inalienabilitat inalienabilitat
 • Καταγράψτε την προφορά για inalterabilitat inalterabilitat
 • Καταγράψτε την προφορά για inadmissibilitat inadmissibilitat
 • Καταγράψτε την προφορά για inadvertit inadvertit
 • Καταγράψτε την προφορά για inajornable inajornable
 • Καταγράψτε την προφορά για inadaptabilitat inadaptabilitat
 • Καταγράψτε την προφορά για inadaptable inadaptable
 • Καταγράψτε την προφορά για inactiu inactiu
 • Καταγράψτε την προφορά για inactivar inactivar
 • Καταγράψτε την προφορά για inacusatiu inacusatiu
 • Καταγράψτε την προφορά για inacordable inacordable
 • Καταγράψτε την προφορά για inacostable inacostable
 • Καταγράψτε την προφορά για inacostumat inacostumat
 • Καταγράψτε την προφορά για inaccessiblement inaccessiblement
 • Καταγράψτε την προφορά για inaclimatable inaclimatable