Γλώσσα:

Καταλονικά

[Català]

Πίσω στα Καταλονικά

10.648 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.

 • Καταγράψτε την προφορά για indicatriu indicatriu
 • Καταγράψτε την προφορά για indicet indicet
 • Καταγράψτε την προφορά για indeturable indeturable
 • Καταγράψτε την προφορά για indexador indexador
 • Καταγράψτε την προφορά για indianaire indianaire
 • Καταγράψτε την προφορά για indestructibilitat indestructibilitat
 • Καταγράψτε την προφορά για indesxifrable indesxifrable
 • Καταγράψτε την προφορά για indeterminabilitat indeterminabilitat
 • Καταγράψτε την προφορά για indeslligable indeslligable
 • Καταγράψτε την προφορά για indesmallable indesmallable
 • Καταγράψτε την προφορά για indescomponible indescomponible
 • Καταγράψτε την προφορά για indesignable indesignable
 • Καταγράψτε την προφορά για indesitjable indesitjable
 • Καταγράψτε την προφορά για independentment independentment
 • Καταγράψτε την προφορά για independitzar independitzar
 • Καταγράψτε την προφορά για indemnitzador indemnitzador
 • Καταγράψτε την προφορά για indemostrabilitat indemostrabilitat
 • Καταγράψτε την προφορά για indenegable indenegable
 • Καταγράψτε την προφορά για indelicadesa indelicadesa
 • Καταγράψτε την προφορά για indemnitat indemnitat
 • Καταγράψτε την προφορά για indemnitzable indemnitzable
 • Καταγράψτε την προφορά για indeliberat indeliberat
 • Καταγράψτε την προφορά για indelicadament indelicadament
 • Καταγράψτε την προφορά για indeleblement indeleblement
 • Καταγράψτε την προφορά για indeliberadament indeliberadament
 • Καταγράψτε την προφορά για indegudament indegudament
 • Καταγράψτε την προφορά για indegut indegut
 • Καταγράψτε την προφορά για indelebilitat indelebilitat
 • Καταγράψτε την προφορά για indefensable indefensable
 • Καταγράψτε την προφορά για indefiniblement indefiniblement