Γλώσσα:

Χαμορρικά

[Chamoru]

Πίσω στα Χαμορρικά

91 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.