Γλώσσα:

Χαμορρικά

[Chamoru]

Πίσω στα Χαμορρικά

105 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.