Γλώσσα:

Τσεροκικά

[Tsalagi]

Πίσω στα Τσεροκικά

329 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.