Γλώσσα:

Τσεροκικά

[Tsalagi]

Πίσω στα Τσεροκικά

164 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.