Γλώσσα:

Τσεχικά

[Čeština]

Πίσω στα Τσεχικά

342 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.