Γλώσσα:

Αγγλικά

[en]

Πίσω στα Αγγλικά

Κατηγορία: adjective

Εγγραφείτε στις προφορές στα adjective

 • awesome εκφώνηση awesome
 • stupid εκφώνηση stupid
 • mobile εκφώνηση mobile
 • accurate εκφώνηση accurate
 • in εκφώνηση in
 • this εκφώνηση this
 • good εκφώνηση good
 • glass εκφώνηση glass
 • no εκφώνηση no
 • sure εκφώνηση sure
 • desert εκφώνηση desert
 • pretty εκφώνηση pretty
 • graduated εκφώνηση graduated
 • little εκφώνηση little
 • English εκφώνηση English
 • anal εκφώνηση anal
 • night εκφώνηση night
 • beautiful εκφώνηση beautiful
 • comfortable εκφώνηση comfortable
 • true εκφώνηση true
 • last εκφώνηση last
 • adult εκφώνηση adult
 • quiet εκφώνηση quiet
 • sorry εκφώνηση sorry
 • interesting εκφώνηση interesting
 • your εκφώνηση your
 • clean εκφώνηση clean
 • short εκφώνηση short
 • subtle εκφώνηση subtle
 • just εκφώνηση just
 • live εκφώνηση live
 • gay εκφώνηση gay
 • pure εκφώνηση pure
 • country εκφώνηση country
 • fair εκφώνηση fair
 • better εκφώνηση better
 • wet εκφώνηση wet
 • all εκφώνηση all
 • vintage εκφώνηση vintage
 • international εκφώνηση international
 • famous εκφώνηση famous
 • current εκφώνηση current
 • cold εκφώνηση cold
 • further εκφώνηση further
 • new εκφώνηση new
 • which εκφώνηση which
 • cordial εκφώνηση cordial
 • straight εκφώνηση straight
 • some εκφώνηση some
 • sexy εκφώνηση sexy
 • chicken εκφώνηση chicken
 • foreign εκφώνηση foreign
 • back εκφώνηση back
 • minute εκφώνηση minute
 • awkward εκφώνηση awkward
 • dirty εκφώνηση dirty
 • happy εκφώνηση happy
 • right εκφώνηση right
 • naughty εκφώνηση naughty
 • poor εκφώνηση poor
 • whatever εκφώνηση whatever
 • mature εκφώνηση mature
 • regular εκφώνηση regular
 • comparable εκφώνηση comparable
 • lovely εκφώνηση lovely
 • hierarchical εκφώνηση hierarchical
 • half-term εκφώνηση half-term
 • white εκφώνηση white
 • still εκφώνηση still
 • British εκφώνηση British
 • wicked εκφώνηση wicked
 • vinyl εκφώνηση vinyl
 • serious εκφώνηση serious
 • funny εκφώνηση funny
 • these εκφώνηση these
 • novel εκφώνηση novel
 • ancient εκφώνηση ancient
 • taught εκφώνηση taught
 • warm εκφώνηση warm
 • hot εκφώνηση hot
 • miscellaneous εκφώνηση miscellaneous
 • miniature εκφώνηση miniature
 • top εκφώνηση top
 • similar εκφώνηση similar
 • nothing εκφώνηση nothing
 • specific εκφώνηση specific
 • melancholy εκφώνηση melancholy
 • best εκφώνηση best
 • nice εκφώνηση nice
 • American εκφώνηση American
 • same εκφώνηση same
 • wonderful εκφώνηση wonderful
 • horrible εκφώνηση horrible
 • modern εκφώνηση modern
 • tired εκφώνηση tired
 • early εκφώνηση early
 • severe εκφώνηση severe
 • whole εκφώνηση whole
 • strategic εκφώνηση strategic
 • sex εκφώνηση sex