Γλώσσα:

Αγγλικά

[en]

Πίσω στα Αγγλικά

Κατηγορία: slang

Εγγραφείτε στις προφορές στα slang

 • grass εκφώνηση grass
 • dude εκφώνηση dude
 • LOL εκφώνηση LOL
 • cunt εκφώνηση cunt
 • ain't εκφώνηση ain't
 • y'all εκφώνηση y'all
 • bum εκφώνηση bum
 • ball εκφώνηση ball
 • come εκφώνηση come
 • goat εκφώνηση goat
 • nerd εκφώνηση nerd
 • cool εκφώνηση cool
 • asshole εκφώνηση asshole
 • clock εκφώνηση clock
 • poop εκφώνηση poop
 • twat εκφώνηση twat
 • Coke εκφώνηση Coke
 • hanky-panky εκφώνηση hanky-panky
 • damn εκφώνηση damn
 • schmuck εκφώνηση schmuck
 • feather εκφώνηση feather
 • cock εκφώνηση cock
 • queer εκφώνηση queer
 • trip εκφώνηση trip
 • grand εκφώνηση grand
 • booty εκφώνηση booty
 • douchebag εκφώνηση douchebag
 • crack εκφώνηση crack
 • wimp εκφώνηση wimp
 • okay εκφώνηση okay
 • gotta εκφώνηση gotta
 • headshot εκφώνηση headshot
 • tail εκφώνηση tail
 • Muppet εκφώνηση Muppet
 • faggot εκφώνηση faggot
 • rocks εκφώνηση rocks
 • chick εκφώνηση chick
 • git εκφώνηση git
 • bogan εκφώνηση bogan
 • buck εκφώνηση buck
 • dope εκφώνηση dope
 • nigger εκφώνηση nigger
 • jingle εκφώνηση jingle
 • clap εκφώνηση clap
 • pussy εκφώνηση pussy
 • sucks εκφώνηση sucks
 • Bloody hell! εκφώνηση Bloody hell!
 • Icanhazcheezburger εκφώνηση Icanhazcheezburger
 • Wally εκφώνηση Wally
 • knuckle sandwich εκφώνηση knuckle sandwich
 • flat-nose εκφώνηση flat-nose
 • cracker εκφώνηση cracker
 • kthxbai εκφώνηση kthxbai
 • ROFL εκφώνηση ROFL
 • bootylicious εκφώνηση bootylicious
 • bromance εκφώνηση bromance
 • weirdo εκφώνηση weirdo
 • booyah εκφώνηση booyah
 • groovy εκφώνηση groovy
 • cum εκφώνηση cum
 • bullshit εκφώνηση bullshit
 • knickers εκφώνηση knickers
 • sod εκφώνηση sod
 • twerk εκφώνηση twerk
 • douche bag εκφώνηση douche bag
 • shawty εκφώνηση shawty
 • pwned εκφώνηση pwned
 • jerk-off εκφώνηση jerk-off
 • buzzkill εκφώνηση buzzkill
 • hippie εκφώνηση hippie
 • Wicked Hard εκφώνηση Wicked Hard
 • BAE εκφώνηση BAE
 • flick εκφώνηση flick
 • motherfucker εκφώνηση motherfucker
 • crumpet εκφώνηση crumpet
 • bonkers εκφώνηση bonkers
 • cake-hole εκφώνηση cake-hole
 • nerdy εκφώνηση nerdy
 • innit εκφώνηση innit
 • homeboy εκφώνηση homeboy
 • chick magnet εκφώνηση chick magnet
 • jugs εκφώνηση jugs
 • turd εκφώνηση turd
 • hack εκφώνηση hack
 • roflcopter εκφώνηση roflcopter
 • fudge εκφώνηση fudge
 • booger εκφώνηση booger
 • fucked up εκφώνηση fucked up
 • Breaking Bad εκφώνηση Breaking Bad
 • babe εκφώνηση babe
 • M.I.L.F. εκφώνηση M.I.L.F.
 • jock εκφώνηση jock
 • shite εκφώνηση shite
 • quack εκφώνηση quack
 • clunker εκφώνηση clunker
 • shitty εκφώνηση shitty
 • jizz εκφώνηση jizz
 • Nick εκφώνηση Nick
 • BTW εκφώνηση BTW
 • bumface εκφώνηση bumface