Γλώσσα:

Αγγλικά

[en]

Πίσω στα Αγγλικά

Κατηγορία: verb

Εγγραφείτε στις προφορές στα verb

 • water εκφώνηση water
 • book εκφώνηση book
 • garage εκφώνηση garage
 • bear εκφώνηση bear
 • mother εκφώνηση mother
 • talk εκφώνηση talk
 • schedule εκφώνηση schedule
 • walk εκφώνηση walk
 • pin εκφώνηση pin
 • blood εκφώνηση blood
 • debut εκφώνηση debut
 • do εκφώνηση do
 • fish εκφώνηση fish
 • go εκφώνηση go
 • caught εκφώνηση caught
 • party εκφώνηση party
 • squirrel εκφώνηση squirrel
 • desert εκφώνηση desert
 • grass εκφώνηση grass
 • pretty εκφώνηση pretty
 • can't εκφώνηση can't
 • can εκφώνηση can
 • summer εκφώνηση summer
 • duck εκφώνηση duck
 • route εκφώνηση route
 • garden εκφώνηση garden
 • have εκφώνηση have
 • got εκφώνηση got
 • true εκφώνηση true
 • Google εκφώνηση Google
 • quiet εκφώνηση quiet
 • fuck εκφώνηση fuck
 • add εκφώνηση add
 • box εκφώνηση box
 • mate εκφώνηση mate
 • May εκφώνηση May
 • chance εκφώνηση chance
 • bit εκφώνηση bit
 • shit εκφώνηση shit
 • nose εκφώνηση nose
 • film εκφώνηση film
 • work εκφώνηση work
 • sit εκφώνηση sit
 • father εκφώνηση father
 • cover εκφώνηση cover
 • air εκφώνηση air
 • clean εκφώνηση clean
 • master εκφώνηση master
 • laugh εκφώνηση laugh
 • listen εκφώνηση listen
 • pen εκφώνηση pen
 • Twitter εκφώνηση Twitter
 • allow εκφώνηση allow
 • would εκφώνηση would
 • saw εκφώνηση saw
 • jump εκφώνηση jump
 • wash εκφώνηση wash
 • butter εκφώνηση butter
 • live εκφώνηση live
 • letter εκφώνηση letter
 • love εκφώνηση love
 • on εκφώνηση on
 • address εκφώνηση address
 • leave εκφώνηση leave
 • wet εκφώνηση wet
 • advantage εκφώνηση advantage
 • lick εκφώνηση lick
 • knife εκφώνηση knife
 • hare εκφώνηση hare
 • earth εκφώνηση earth
 • further εκφώνηση further
 • squash εκφώνηση squash
 • pronounce εκφώνηση pronounce
 • bike εκφώνηση bike
 • fight εκφώνηση fight
 • see εκφώνηση see
 • field εκφώνηση field
 • has εκφώνηση has
 • eat εκφώνηση eat
 • think εκφώνηση think
 • back εκφώνηση back
 • fall εκφώνηση fall
 • dirty εκφώνηση dirty
 • flower εκφώνηση flower
 • bar εκφώνηση bar
 • like εκφώνηση like
 • close εκφώνηση close
 • mature εκφώνηση mature
 • message εκφώνηση message
 • help εκφώνηση help
 • anchor εκφώνηση anchor
 • know εκφώνηση know
 • enjoy εκφώνηση enjoy
 • second εκφώνηση second
 • mark εκφώνηση mark
 • caution εκφώνηση caution
 • cup εκφώνηση cup
 • remember εκφώνηση remember
 • mouth εκφώνηση mouth
 • still εκφώνηση still