Γλώσσα:

Εσπεράντο

[eo]

Πίσω στα Εσπεράντο

Κατηγορία: sostantivo

Εγγραφείτε στις προφορές στα sostantivo

 • momento εκφώνηση momento
 • stelo εκφώνηση stelo
 • astro εκφώνηση astro
 • alveolo εκφώνηση alveolo
 • lago εκφώνηση lago
 • bovo εκφώνηση bovo
 • nevo εκφώνηση nevo
 • aerolito εκφώνηση aerolito
 • universo εκφώνηση universo
 • tre εκφώνηση tre
 • registro εκφώνηση registro
 • cetera εκφώνηση cetera
 • baleno εκφώνηση baleno
 • Marso εκφώνηση Marso
 • origano εκφώνηση origano
 • vivo εκφώνηση vivo
 • avo εκφώνηση avo
 • bradipo εκφώνηση bradipo
 • peritoneo εκφώνηση peritoneo
 • degrado εκφώνηση degrado
 • bastone εκφώνηση bastone
 • pano εκφώνηση pano
 • tantalo εκφώνηση tantalo
 • simbolo εκφώνηση simbolo
 • parte εκφώνηση parte
 • sub εκφώνηση sub
 • simpatia εκφώνηση simpatia
 • salita εκφώνηση salita
 • negativa εκφώνηση negativa
 • analfabeta εκφώνηση analfabeta
 • spirito εκφώνηση spirito
 • membro εκφώνηση membro
 • etnologo εκφώνηση etnologo
 • florido εκφώνηση florido
 • eperlano εκφώνηση eperlano
 • tamburino εκφώνηση tamburino
 • verbo εκφώνηση verbo
 • rostro εκφώνηση rostro
 • ptialismo εκφώνηση ptialismo
 • visto εκφώνηση visto
 • ramo εκφώνηση ramo
 • lampo εκφώνηση lampo
 • popolo εκφώνηση popolo
 • invalido εκφώνηση invalido
 • magnetofono εκφώνηση magnetofono
 • figo εκφώνηση figo
 • rafano εκφώνηση rafano
 • brano εκφώνηση brano
 • strato εκφώνηση strato
 • volto εκφώνηση volto
 • organo εκφώνηση organo
 • genio εκφώνηση genio
 • natura εκφώνηση natura
 • blinda εκφώνηση blinda
 • antisepsi εκφώνηση antisepsi
 • adulto εκφώνηση adulto
 • perigeo εκφώνηση perigeo
 • magia εκφώνηση magia
 • filantropia εκφώνηση filantropia
 • debito εκφώνηση debito
 • invito εκφώνηση invito
 • satana εκφώνηση satana
 • muro εκφώνηση muro
 • aborto εκφώνηση aborto
 • lato εκφώνηση lato
 • sultano εκφώνηση sultano
 • magnitudo εκφώνηση magnitudo
 • labirinto εκφώνηση labirinto
 • nudismo εκφώνηση nudismo
 • tremo εκφώνηση tremo
 • bagno εκφώνηση bagno
 • premio εκφώνηση premio
 • rimorso εκφώνηση rimorso
 • centro εκφώνηση centro
 • teoria εκφώνηση teoria
 • lui εκφώνηση lui
 • impulso εκφώνηση impulso
 • cerio εκφώνηση cerio
 • Angelo εκφώνηση Angelo
 • adepto εκφώνηση adepto
 • bengala εκφώνηση bengala
 • ano εκφώνηση ano
 • vizio εκφώνηση vizio
 • magio εκφώνηση magio
 • magnete εκφώνηση magnete
 • Golfo εκφώνηση Golfo
 • fumo εκφώνηση fumo
 • parola εκφώνηση parola
 • aperitivo εκφώνηση aperitivo
 • pedagogo εκφώνηση pedagogo
 • destino εκφώνηση destino
 • cerebro εκφώνηση cerebro
 • imposto εκφώνηση imposto
 • sparo εκφώνηση sparo
 • minuto εκφώνηση minuto
 • impeto εκφώνηση impeto
 • telefono εκφώνηση telefono
 • libro εκφώνηση libro
 • laboratorio εκφώνηση laboratorio
 • piro εκφώνηση piro