Γλώσσα:

Περσικά

[پارسی]

Πίσω στα Περσικά

2.116 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.