Γλώσσα:

Περσικά

[پارسی]

Πίσω στα Περσικά

2.170 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.