Γλώσσα:

Περσικά

[پارسی]

Πίσω στα Περσικά

202 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.

 • Καταγράψτε την προφορά για پناهگاهی پناهگاهی
 • Καταγράψτε την προφορά για فری فری
 • Καταγράψτε την προφορά για فرحنوش فرحنوش
 • Καταγράψτε την προφορά για میگذرد میگذرد [es passiert, it happens]
 • Καταγράψτε την προφορά για نهبابا نهبابا [Nicht doch!]
 • Καταγράψτε την προφορά για جایدیدنی جایدیدنی [Sehenswürdigkeit, point of interest]
 • Καταγράψτε την προφορά για بیستوچهار بیستوچهار [24]
 • Καταγράψτε την προφορά για بیستوپنج بیستوپنج [25]
 • Καταγράψτε την προφορά για بیستوشش بیستوشش [26]
 • Καταγράψτε την προφορά για بیستوهفت بیستوهفت [27]
 • Καταγράψτε την προφορά για بیستوهشت بیستوهشت [28]
 • Καταγράψτε την προφορά για بیستونه بیستونه [29]
 • Καταγράψτε την προφορά για میخوابم میخوابم [Ich schlafe]
 • Καταγράψτε την προφορά για صدودو صدودو [102]
 • Καταγράψτε την προφορά για صدوسه صدوسه [103]
 • Καταγράψτε την προφορά για صدویازده صدویازده [111]
 • Καταγράψτε την προφορά για صدونودونه صدونودونه [199]
 • Καταγράψτε την προφορά για مینالم مینالم [ich stöhne]
 • Καταγράψτε την προφορά για نالم نالم [ich stöhne]
 • Καταγράψτε την προφορά για بنیام بنیام [meine Nase]
 • Καταγράψτε την προφορά για خانهاشان خانهاشان [ihr Haus]
 • Καταγράψτε την προφορά για خانهاتان خانهاتان [euer Haus]
 • Καταγράψτε την προφορά για خانهامان خانهامان [unser Haus]
 • Καταγράψτε την προφορά για مویشان مویشان [Ihr Haar]
 • Καταγράψτε την προφορά για مویمان مویمان [unser Haar]
 • Καταγράψτε την προφορά για مویش مویش [sein Haar]
 • Καταγράψτε την προφορά για مویت مویت [dein Haar]
 • Καταγράψτε την προφορά για امتحاناتم امتحاناتم
 • Καταγράψτε την προφορά για بهمراه بهمراه
 • Καταγράψτε την προφορά για مویم مویم [mein Haar]