Γλώσσα:

Περσικά

[پارسی]

Πίσω στα Περσικά

2.114 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.