Γλώσσα:

Περσικά

[پارسی]

Πίσω στα Περσικά

899 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.