Γλώσσα:

Ιρλανδικά

[ga]

Πίσω στα Ιρλανδικά

Κατηγορία: Number

Εγγραφείτε στις προφορές στα Number

  • 100 εκφώνηση 100
  • 1984 εκφώνηση 1984
  • anam εκφώνηση anam
  • rua εκφώνηση rua
  • céad εκφώνηση céad
  • cent εκφώνηση cent
  • um εκφώνηση um
  • 1985 εκφώνηση 1985
  • min εκφώνηση min
  • orduimhir εκφώνηση orduimhir