Γλώσσα:

Ίγβο

[Igbo]

Πίσω στα Ίγβο

200 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.