Γλώσσα:

Λόκο

[Ilokano]

Πίσω στα Λόκο

760 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.

 • Καταγράψτε την προφορά για sinampuso sinampuso [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για Alaem Alaem [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για kutsilyo kutsilyo [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για abriem abriem [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για toy toy [noun, verb]
 • Καταγράψτε την προφορά για barukongko barukongko [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για tapno tapno [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για maipapasmo maipapasmo [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για guram guram [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για kaniak kaniak [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για sentimiento sentimiento [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για indengam indengam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για naslag naslag [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για silawmo silawmo [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για kad kad
 • Καταγράψτε την προφορά για ipaidam ipaidam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για Sangsangitko Sangsangitko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για nasipnget nasipnget [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για lubongko lubongko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για silawan silawan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για mayaw-awan mayaw-awan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για nanglipaten nanglipaten [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για Karim Karim [Hanif Kureishi, The Buddha of Suburbia, fictional characters]
 • Καταγράψτε την προφορά για naumagen naumagen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για Samsam-itek Samsam-itek [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για Nanglaylay Nanglaylay [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για ayatkon ayatkon [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για Kadi Kadi [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, Nimed, noun]
 • Καταγράψτε την προφορά για palasbangem palasbangem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για danasem danasem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]