Γλώσσα:

Λόκο

[Ilokano]

Πίσω στα Λόκο

760 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.

 • Καταγράψτε την προφορά για las las [verb, rzeczownik, noun, forest, sosny, świerki, modrzewie, drzewa, dęby, zalesienie, odmiana rzeczowników, see <wywołał>, see <głośno>]
 • Καταγράψτε την προφορά για bigat bigat
 • Καταγράψτε την προφορά για una una [female name]
 • Καταγράψτε την προφορά για la la [music, solfa, notes, scale]
 • Καταγράψτε την προφορά για Anio Anio [Eneide]
 • Καταγράψτε την προφορά για dominggo dominggo
 • Καταγράψτε την προφορά για oras oras
 • Καταγράψτε την προφορά για minuto minuto [aggettivo, sostantivo]
 • Καταγράψτε την προφορά για segundo segundo
 • Καταγράψτε την προφορά για disiembre disiembre
 • Καταγράψτε την προφορά για nobiembre nobiembre
 • Καταγράψτε την προφορά για Oktubre Oktubre [October, month]
 • Καταγράψτε την προφορά για septiembre septiembre [meses del año]
 • Καταγράψτε την προφορά για agosto agosto [mesi, months, years, anni, agosto, August, month, meses del año, names]
 • Καταγράψτε την προφορά για hulio hulio
 • Καταγράψτε την προφορά για hunio hunio
 • Καταγράψτε την προφορά για Mayo Mayo [Yukon, Territories, Irish County, food]
 • Καταγράψτε την προφορά για abril abril [months, April, meses do ano, months of the year, abril, month, meses del año, Mês]
 • Καταγράψτε την προφορά για Marso Marso [marzo, sostantivo, planets, astronomy, March, month]
 • Καταγράψτε την προφορά για Pebrero Pebrero [February, month]
 • Καταγράψτε την προφορά για Enero Enero [meses del año, months, january, month]
 • Καταγράψτε την προφορά για domingo domingo [week-day names, día de la semana, pejorative term, término despectivo]
 • Καταγράψτε την προφορά για Sabado Sabado [saturday]
 • Καταγράψτε την προφορά για Biernes Biernes [Friday]
 • Καταγράψτε την προφορά για huebes huebes
 • Καταγράψτε την προφορά για mierkoles mierkoles
 • Καταγράψτε την προφορά για martes martes [día de la semana, Thursday, Tuesday, week-day names]
 • Καταγράψτε την προφορά για lunes lunes [día de la semana, Philippines, Filipino, pilipino, lunes, monday, week-day names, astre, pluriel, la semana]
 • Καταγράψτε την προφορά για ikanna ikanna
 • Καταγράψτε την προφορά για kayatmo kayatmo