Γλώσσα:

Λόκο

[Ilokano]

Πίσω στα Λόκο

760 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.

 • Καταγράψτε την προφορά για bagas bagas [valisas e malas]
 • Καταγράψτε την προφορά για kilo kilo [measurements, NATO phonetic alphabet, noun, kilo]
 • Καταγράψτε την προφορά για a a [particle, preposition in Latin, adjective, letter, vowel, noun marker, alfabeto, letter name, article, lletres de l'alfabet, alphabet, anèri a ela, vèrs, prepostion, definite article, artigo determinado, Alphabet - Dutch]
 • Καταγράψτε την προφορά για diesiseis diesiseis
 • Καταγράψτε την προφορά για bersikolo bersikolo
 • Καταγράψτε την προφορά για kapitulo kapitulo
 • Καταγράψτε την προφορά για Juan Juan [Nombres Propios de Persona, male names, portugues, first names, 汉语拼音, денежная единица КНР]
 • Καταγράψτε την προφορά για ni ni [Numbers, pronoun, 9, talord, mængdetal, e deman ni per diable ni per masc J Bodon, iaido, two, subst. fem., alfabeto griego, Greek Letters, greek alphabet]
 • Καταγράψτε την προφορά για Bibliayo Bibliayo
 • Καταγράψτε την προφορά για luktanyo luktanyo
 • Καταγράψτε την προφορά για tawenmo tawenmo
 • Καταγράψτε την προφορά για mano mano [De Espana Porfa, araldica]
 • Καταγράψτε την προφορά για beintiuno beintiuno
 • Καταγράψτε την προφορά για Mano ti tawenmo? Mano ti tawenmo?
 • Καταγράψτε την προφορά για bilion bilion [liczba]
 • Καταγράψτε την προφορά για sangabilion sangabilion
 • Καταγράψτε την προφορά για milion milion
 • Καταγράψτε την προφορά για sangariwriw sangariwriw
 • Καταγράψτε την προφορά για dies mil dies mil
 • Καταγράψτε την προφορά για sangalaksa sangalaksa
 • Καταγράψτε την προφορά για mil mil [noun, food, names, numbers in Catalan, numerals]
 • Καταγράψτε την προφορά για siento siento
 • Καταγράψτε την προφορά για sien sien [to be, be, music, Si (pl.)]
 • Καταγράψτε την προφορά για singkuenta singkuenta
 • Καταγράψτε την προφορά για bainte bainte
 • Καταγράψτε την προφορά για Onse Onse [eleven, Number]
 • Καταγράψτε την προφορά για sangapulo ket maysa sangapulo ket maysa
 • Καταγράψτε την προφορά για dies dies [espalda, harry potter]
 • Καταγράψτε την προφορά για nuebe nuebe
 • Καταγράψτε την προφορά για Siam Siam [obsolete, former name of Thailand, BTS Station, Bangkok, skytrain]