Γλώσσα:

Λόκο

[Ilokano]

Πίσω στα Λόκο

760 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.

 • Καταγράψτε την προφορά για dipay dipay [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για nagukrad nagukrad [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για Denggem Denggem [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για bibinenka bibinenka [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για inkanto inkanto [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για diay diay [Manang Biday, Iloco song, Costa Rica]
 • Καταγράψτε την προφορά για Daya Daya [American singers, clothing line]
 • Καταγράψτε την προφορά για agalakanto agalakanto [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για bunga't bunga't [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για lansones lansones [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για kita kita
 • Καταγράψτε την προφορά για nababa nababa [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για dimo dimo [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για gaw-aten gaw-aten [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για nangato nangato [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για sukdalen sukdalen [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για naregreg naregreg [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για piduten piduten [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για labaslabasam labaslabasam [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για laeng laeng [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για Daytoy Daytoy [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για paniok paniok [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για maregregko maregregko [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για makapidot makapidot [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για ikutannanto ikutannanto [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για isublinanto isublinanto [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για nagmarka nagmarka [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για namarkaan namarkaan [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για naganko naganko [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για nabordaan nabordaan [Manang Biday, Iloco song]