Γλώσσα:

Ιταλικά

[it]

Πίσω στα Ιταλικά

Κατηγορία: first names

Εγγραφείτε στις προφορές στα first names

 • Chiara εκφώνηση Chiara
 • Luca εκφώνηση Luca
 • Giulia εκφώνηση Giulia
 • Giovanni εκφώνηση Giovanni
 • Sara εκφώνηση Sara
 • Laura εκφώνηση Laura
 • Francesca εκφώνηση Francesca
 • Beatrice εκφώνηση Beatrice
 • Alessandro εκφώνηση Alessandro
 • Teresa εκφώνηση Teresa
 • Daniela εκφώνηση Daniela
 • Giovanna εκφώνηση Giovanna
 • Irene εκφώνηση Irene
 • Lucio εκφώνηση Lucio
 • Alessia εκφώνηση Alessia
 • Agnese εκφώνηση Agnese
 • Ilaria εκφώνηση Ilaria
 • Fabrizio εκφώνηση Fabrizio
 • Adele εκφώνηση Adele
 • Amalia εκφώνηση Amalia
 • Elsa εκφώνηση Elsa
 • Aldo εκφώνηση Aldo
 • Manuel εκφώνηση Manuel
 • Enzo εκφώνηση Enzo
 • Gabriella εκφώνηση Gabriella
 • Maurizio εκφώνηση Maurizio
 • Ginevra εκφώνηση Ginevra
 • Mia εκφώνηση Mia
 • Miriam εκφώνηση Miriam
 • Bianca εκφώνηση Bianca
 • Rosaura εκφώνηση Rosaura
 • Angela εκφώνηση Angela
 • Dita εκφώνηση Dita
 • Monica εκφώνηση Monica
 • Olivia εκφώνηση Olivia
 • Celia εκφώνηση Celia
 • Loris εκφώνηση Loris
 • Agapito εκφώνηση Agapito
 • Carlotta εκφώνηση Carlotta
 • Graziella εκφώνηση Graziella
 • Saul εκφώνηση Saul
 • Alois εκφώνηση Alois
 • falco εκφώνηση falco
 • Luisa εκφώνηση Luisa
 • sandali εκφώνηση sandali
 • Carlo εκφώνηση Carlo
 • Ermione εκφώνηση Ermione
 • Gita εκφώνηση Gita
 • Yvonne εκφώνηση Yvonne
 • Diego εκφώνηση Diego
 • Dante εκφώνηση Dante
 • Niobe εκφώνηση Niobe
 • Tiziano εκφώνηση Tiziano
 • Marianna εκφώνηση Marianna
 • Maria Grazia εκφώνηση Maria Grazia
 • Carola εκφώνηση Carola
 • Rodolfo εκφώνηση Rodolfo
 • Dario εκφώνηση Dario
 • Elmo εκφώνηση Elmo
 • Walter εκφώνηση Walter
 • Danilo εκφώνηση Danilo
 • Susanna εκφώνηση Susanna
 • carine εκφώνηση carine
 • Valerio εκφώνηση Valerio
 • mette εκφώνηση mette
 • Debora εκφώνηση Debora
 • Giuseppina εκφώνηση Giuseppina
 • Lotta εκφώνηση Lotta
 • Amanda εκφώνηση Amanda
 • Rea εκφώνηση Rea
 • Orazio εκφώνηση Orazio
 • Lea εκφώνηση Lea
 • meno εκφώνηση meno
 • Alvise εκφώνηση Alvise
 • violetta εκφώνηση violetta
 • Clio εκφώνηση Clio
 • Essi εκφώνηση Essi
 • Sabina εκφώνηση Sabina
 • Simona εκφώνηση Simona
 • asta εκφώνηση asta
 • Diana εκφώνηση Diana
 • Marilena εκφώνηση Marilena
 • Camilla εκφώνηση Camilla
 • Maria Antonietta εκφώνηση Maria Antonietta
 • Leila εκφώνηση Leila
 • Amos εκφώνηση Amos
 • inno εκφώνηση inno
 • Nelia εκφώνηση Nelia
 • Rosita εκφώνηση Rosita
 • Zac εκφώνηση Zac
 • Alvaro εκφώνηση Alvaro
 • Dionisio εκφώνηση Dionisio
 • Annina εκφώνηση Annina
 • Silva εκφώνηση Silva
 • ansa εκφώνηση ansa
 • Ferdinando εκφώνηση Ferdinando
 • Aletta εκφώνηση Aletta
 • Saveria εκφώνηση Saveria
 • Carla εκφώνηση Carla
 • Rosanna εκφώνηση Rosanna