Γλώσσα:

Ιταλικά

[it]

Πίσω στα Ιταλικά

Κατηγορία: first names

Εγγραφείτε στις προφορές στα first names

 • Boris εκφώνηση Boris
 • Simona εκφώνηση Simona
 • Miriam εκφώνηση Miriam
 • Carlotta εκφώνηση Carlotta
 • Romana εκφώνηση Romana
 • Imelda εκφώνηση Imelda
 • Irene εκφώνηση Irene
 • Svetlana εκφώνηση Svetlana
 • Ales εκφώνηση Ales
 • Ella εκφώνηση Ella
 • Amanda εκφώνηση Amanda
 • ben εκφώνηση ben
 • Zac εκφώνηση Zac
 • Ilaria εκφώνηση Ilaria
 • atte εκφώνηση atte
 • Dante εκφώνηση Dante
 • Miro εκφώνηση Miro
 • Flavia εκφώνηση Flavia
 • Vilma εκφώνηση Vilma
 • Donada εκφώνηση Donada
 • Lea εκφώνηση Lea
 • Celia εκφώνηση Celia
 • Amos εκφώνηση Amos
 • nanna εκφώνηση nanna
 • mette εκφώνηση mette
 • Alois εκφώνηση Alois
 • Adele εκφώνηση Adele
 • Diana εκφώνηση Diana
 • Beatrice εκφώνηση Beatrice
 • Manuel εκφώνηση Manuel
 • Bianca εκφώνηση Bianca
 • Sara εκφώνηση Sara
 • Juno εκφώνηση Juno
 • Rosamunda εκφώνηση Rosamunda
 • Oriana εκφώνηση Oriana
 • Rosaura εκφώνηση Rosaura
 • Niobe εκφώνηση Niobe
 • Romilda εκφώνηση Romilda
 • Rea εκφώνηση Rea
 • ondina εκφώνηση ondina
 • Rosalba εκφώνηση Rosalba
 • Fabrizio εκφώνηση Fabrizio
 • Duna εκφώνηση Duna
 • desideri εκφώνηση desideri
 • meno εκφώνηση meno
 • Ulrica εκφώνηση Ulrica
 • Savina εκφώνηση Savina
 • Salvi εκφώνηση Salvi
 • sandali εκφώνηση sandali
 • Sabina εκφώνηση Sabina
 • salutari εκφώνηση salutari
 • Carmela εκφώνηση Carmela
 • Laura εκφώνηση Laura
 • Macra εκφώνηση Macra
 • Macrina εκφώνηση Macrina
 • Dario εκφώνηση Dario
 • mussa εκφώνηση mussa
 • Zana εκφώνηση Zana
 • Mirella εκφώνηση Mirella
 • Iva εκφώνηση Iva
 • Tiziano εκφώνηση Tiziano
 • Nelia εκφώνηση Nelia
 • mosche εκφώνηση mosche
 • nunzio εκφώνηση nunzio
 • Marilena εκφώνηση Marilena
 • Lelia εκφώνηση Lelia
 • Raissa εκφώνηση Raissa
 • Ferdinando εκφώνηση Ferdinando
 • inno εκφώνηση inno
 • Remo εκφώνηση Remo
 • Nada εκφώνηση Nada
 • amai εκφώνηση amai
 • Aletta εκφώνηση Aletta
 • Agazio εκφώνηση Agazio
 • Agapito εκφώνηση Agapito
 • liana εκφώνηση liana
 • Adriana εκφώνηση Adriana
 • Loredana εκφώνηση Loredana
 • Dorina εκφώνηση Dorina
 • Tatiana εκφώνηση Tatiana
 • Fiona εκφώνηση Fiona
 • Teresa εκφώνηση Teresa
 • Dionisio εκφώνηση Dionisio
 • Abelardo εκφώνηση Abelardo
 • Alvaro εκφώνηση Alvaro
 • anca εκφώνηση anca
 • Dorotea εκφώνηση Dorotea
 • Carmelo εκφώνηση Carmelo
 • Ivone εκφώνηση Ivone
 • Annina εκφώνηση Annina
 • Giovanni εκφώνηση Giovanni
 • syrus εκφώνηση syrus
 • Achillina εκφώνηση Achillina
 • Monica εκφώνηση Monica
 • Luisa εκφώνηση Luisa
 • Rosita εκφώνηση Rosita
 • Cordelia εκφώνηση Cordelia
 • Lotta εκφώνηση Lotta
 • Sini εκφώνηση Sini
 • Debora εκφώνηση Debora