Γλώσσα:

Καβαρδικά

[Адыгэбзэ]

Πίσω στα Καβαρδικά

787 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.

 • Καταγράψτε την προφορά για жыхьэнмэ жыхьэнмэ
 • Καταγράψτε την προφορά για жьакъ жьакъ
 • Καταγράψτε την προφορά για жьгъырудз жьгъырудз
 • Καταγράψτε την προφορά για жьгъырыб жьгъырыб
 • Καταγράψτε την προφορά για жьгъырыбей жьгъырыбей
 • Καταγράψτε την προφορά για жьец жьец
 • Καταγράψτε την προφορά για жьуджадэ жьуджадэ
 • Καταγράψτε την προφορά για жьуджалэ жьуджалэ
 • Καταγράψτε την προφορά για жьыузудз жьыузудз
 • Καταγράψτε την προφορά για жьыузхущхъуэ жьыузхущхъуэ
 • Καταγράψτε την προφορά για жьыузщӏыдэ жьыузщӏыдэ
 • Καταγράψτε την προφορά για жьыщӏэху жьыщӏэху
 • Καταγράψτε την προφορά για жьэпкъ жьэпкъ
 • Καταγράψτε την προφορά για жьэпкъыпэ жьэпкъыпэ
 • Καταγράψτε την προφορά για жэгундэ жэгундэ
 • Καταγράψτε την προφορά για жэгундэплъыжь жэгундэплъыжь
 • Καταγράψτε την προφορά για жэгундэхужь жэгундэхужь
 • Καταγράψτε την προφορά για жэнэт жэнэт
 • Καταγράψτε την προφορά για жэпуэгъуэ жэпуэгъуэ
 • Καταγράψτε την προφορά για жор жор
 • Καταγράψτε την προφορά για жэуап жэуап
 • Καταγράψτε την προφορά για жэхампхъэ жэхампхъэ
 • Καταγράψτε την προφορά για жэхампхъэфо жэхампхъэфо
 • Καταγράψτε την προφορά για жэщудз жэщудз
 • Καταγράψτε την προφορά για инбыр инбыр
 • Καταγράψτε την προφορά για инджыл инджыл
 • Καταγράψτε την προφορά για инджылыбзэ инджылыбзэ
 • Καταγράψτε την προφορά για инджылыз инджылыз
 • Καταγράψτε την προφορά για кӏахэ кӏахэ
 • Καταγράψτε την προφορά για кӏей кӏей