Γλώσσα:

Κορεατικά

[한국어]

Πίσω στα Κορεατικά

6.712 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.

 • Καταγράψτε την προφορά για 겨우겨우 겨우겨우
 • Καταγράψτε την προφορά για 마모 마모
 • Καταγράψτε την προφορά για 한 치의 한 치의
 • Καταγράψτε την προφορά για 쩌렁쩌렁한 소리 쩌렁쩌렁한 소리
 • Καταγράψτε την προφορά για 한방귀 뀐 놈이 성낸다 한방귀 뀐 놈이 성낸다
 • Καταγράψτε την προφορά για 고르게 고르게
 • Καταγράψτε την προφορά για 생각해보겠습니다 생각해보겠습니다
 • Καταγράψτε την προφορά για 찰들으세요 찰들으세요
 • Καταγράψτε την προφορά για 내비게이션 내비게이션
 • Καταγράψτε την προφορά για 한등잔불 한등잔불
 • Καταγράψτε την προφορά για Zolpidem Zolpidem [medication, pharmacy, Medikament]
 • Καταγράψτε την προφορά για 음욕 음욕
 • Καταγράψτε την προφορά για 등잔불 등잔불
 • Καταγράψτε την προφορά για 은둔형 은둔형
 • Καταγράψτε την προφορά για 여닫이문 여닫이문
 • Καταγράψτε την προφορά για 비호 비호
 • Καταγράψτε την προφορά για 맥을 쓰다 맥을 쓰다
 • Καταγράψτε την προφορά για 한새우젓 한새우젓
 • Καταγράψτε την προφορά για 경리 경리
 • Καταγράψτε την προφορά για 한아파하다 한아파하다
 • Καταγράψτε την προφορά για 현란하다 현란하다
 • Καταγράψτε την προφορά για 얽매이다 얽매이다
 • Καταγράψτε την προφορά για 독니 독니
 • Καταγράψτε την προφορά για 바스러지다 바스러지다
 • Καταγράψτε την προφορά για 익히 익히
 • Καταγράψτε την προφορά για 읍루 읍루
 • Καταγράψτε την προφορά για 개팔자가 상팔자 개팔자가 상팔자
 • Καταγράψτε την προφορά για 멀찌감치 멀찌감치
 • Καταγράψτε την προφορά για 발랑 까진 발랑 까진
 • Καταγράψτε την προφορά για 의연하다 의연하다