Γλώσσα:

Κορεατικά

[한국어]

Πίσω στα Κορεατικά

6.704 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.

 • Καταγράψτε την προφορά για 프리스트 프리스트 [priest]
 • Καταγράψτε την προφορά για 젖었어 젖었어
 • Καταγράψτε την προφορά για 전식 전식
 • Καταγράψτε την προφορά για 유흥문화 유흥문화
 • Καταγράψτε την προφορά για 의부증 의부증
 • Καταγράψτε την προφορά για 덜되다 덜되다
 • Καταγράψτε την προφορά για 유기현 유기현 [singer male pop, monsta x, singer, kpop]
 • Καταγράψτε την προφορά για 완판 완판
 • Καταγράψτε την προφορά για 악담 악담
 • Καταγράψτε την προφορά για 군살 군살
 • Καταγράψτε την προφορά για 배둘레행 배둘레행
 • Καταγράψτε την προφορά για 애굣살 애굣살
 • Καταγράψτε την προφορά για 다운증후군 다운증후군
 • Καταγράψτε την προφορά για 기형아 기형아
 • Καταγράψτε την προφορά για 구름과 구름과
 • Καταγράψτε την προφορά για 케미 케미
 • Καταγράψτε την προφορά για 구름과의 구름과의
 • Καταγράψτε την προφορά για 노추 노추
 • Καταγράψτε την προφορά για 피를 뽑다 피를 뽑다
 • Καταγράψτε την προφορά για 세대 차이 세대 차이
 • Καταγράψτε την προφορά για 꿈을 실현하다 꿈을 실현하다
 • Καταγράψτε την προφορά για 안전하게 안전하게
 • Καταγράψτε την προφορά για 급했어 급했어
 • Καταγράψτε την προφορά για 노산 노산
 • Καταγράψτε την προφορά για 언론계 언론계
 • Καταγράψτε την προφορά για 손꼽는 손꼽는
 • Καταγράψτε την προφορά για 춘
 • Καταγράψτε την προφορά για Pjöngjang Pjöngjang
 • Καταγράψτε την προφορά για 걸어왔어 걸어왔어
 • Καταγράψτε την προφορά για 걸어와 걸어와