Γλώσσα:

Κορεατικά

[한국어]

Πίσω στα Κορεατικά

3.656 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.

 • Καταγράψτε την προφορά για 예해 예해
 • Καταγράψτε την προφορά για 萬若 萬若
 • Καταγράψτε την προφορά για 万一 万一 [adverb]
 • Καταγράψτε την προφορά για 萬一 萬一
 • Καταγράψτε την προφορά για 吉省 吉省
 • Καταγράψτε την προφορά για 吉岡 吉岡
 • Καταγράψτε την προφορά για 古田 古田
 • Καταγράψτε την προφορά για 岡田 岡田
 • Καταγράψτε την προφορά για 長谷 長谷 [noun, area, cities, Japan]
 • Καταγράψτε την προφορά για 장곡 장곡
 • Καταγράψτε την προφορά για 網切 網切
 • Καταγράψτε την προφορά για 小峰 小峰
 • Καταγράψτε την προφορά για 魚金 魚金
 • Καταγράψτε την προφορά για 獨孤 獨孤 [姓, 複姓]
 • Καταγράψτε την προφορά για 鮮于 鮮于 [姓, surname, 複姓]
 • Καταγράψτε την προφορά για 西門 西門 [複姓, 姓, 鐵路站名, 粵區鐵路站名, 佛山地鐵站名, railway station names (China), metro station names of Cantonese area, Foshan Metro, FMetro, surname]
 • Καταγράψτε την προφορά για 司空 司空 [surname, 姓, 複姓]
 • Καταγράψτε την προφορά για 南宮 南宮 [姓, 複姓, 姓, 複姓, 中國城市, 中華民國或中華人民共和國城市, 中華人民共和國城市, Cities - Mainland China]
 • Καταγράψτε την προφορά για 諸葛 諸葛 [姓, 複姓]
 • Καταγράψτε την προφορά για 皇甫 皇甫 [surname, 姓, 複姓]
 • Καταγράψτε την προφορά για 複姓 複姓
 • Καταγράψτε την προφορά για 敎大 敎大
 • Καταγράψτε την προφορά για 交代 交代
 • Καταγράψτε την προφορά για 福音書 福音書
 • Καταγράψτε την προφορά για 神樂 神樂
 • Καταγράψτε την προφορά για 全身全靈 全身全靈
 • Καταγράψτε την προφορά για 전신전령 전신전령
 • Καταγράψτε την προφορά για 迫害 迫害
 • Καταγράψτε την προφορά για 彈壓 彈壓
 • Καταγράψτε την προφορά για 狂信者 狂信者