Γλώσσα:

Λομβαρδικά

[lmo]

Πίσω στα Λομβαρδικά

Κατηγορία: noun

Εγγραφείτε στις προφορές στα noun

 • stupa εκφώνηση stupa
 • lit εκφώνηση lit
 • polenta εκφώνηση polenta
 • gale εκφώνηση gale
 • cinch εκφώνηση cinch
 • chi εκφώνηση chi
 • volt εκφώνηση volt
 • oleander εκφώνηση oleander
 • doer εκφώνηση doer
 • Ela εκφώνηση Ela
 • serc εκφώνηση serc
 • cél εκφώνηση cél
 • bandera εκφώνηση bandera
 • chele εκφώνηση chele
 • careta εκφώνηση careta
 • clarinet εκφώνηση clarinet
 • gate εκφώνηση gate
 • artista εκφώνηση artista
 • stal εκφώνηση stal
 • bela εκφώνηση bela
 • bügigatul εκφώνηση bügigatul
 • moral εκφώνηση moral
 • anarchia εκφώνηση anarchia
 • Art εκφώνηση Art
 • tarde εκφώνηση tarde
 • amur εκφώνηση amur
 • monel εκφώνηση monel
 • alter εκφώνηση alter
 • corp εκφώνηση corp
 • bor εκφώνηση bor
 • rana εκφώνηση rana
 • strach εκφώνηση strach
 • machine εκφώνηση machine
 • Iga εκφώνηση Iga
 • fort εκφώνηση fort
 • Ania εκφώνηση Ania
 • cota εκφώνηση cota
 • caret εκφώνηση caret
 • paste εκφώνηση paste
 • ascensör εκφώνηση ascensör
 • cornet εκφώνηση cornet
 • caala εκφώνηση caala
 • capital εκφώνηση capital
 • cantilena εκφώνηση cantilena
 • advent εκφώνηση advent
 • vial εκφώνηση vial
 • man εκφώνηση man
 • os εκφώνηση os
 • lata εκφώνηση lata
 • serpent εκφώνηση serpent
 • soch εκφώνηση soch
 • pioegg εκφώνηση pioegg
 • gote εκφώνηση gote
 • tram εκφώνηση tram
 • stela εκφώνηση stela
 • liger εκφώνηση liger
 • botànica εκφώνηση botànica
 • sass εκφώνηση sass
 • contrast εκφώνηση contrast
 • pasta εκφώνηση pasta
 • famiglia εκφώνηση famiglia
 • canter εκφώνηση canter
 • mister εκφώνηση mister
 • Ida εκφώνηση Ida
 • Talia εκφώνηση Talia
 • catacomba εκφώνηση catacomba
 • sett εκφώνηση sett
 • vas εκφώνηση vas
 • diamant εκφώνηση diamant
 • tap εκφώνηση tap
 • cet εκφώνηση cet
 • làpis εκφώνηση làpis
 • criticus εκφώνηση criticus
 • Biba εκφώνηση Biba
 • pont εκφώνηση pont
 • insalata εκφώνηση insalata
 • aca εκφώνηση aca
 • Matt εκφώνηση Matt
 • quest εκφώνηση quest
 • ier εκφώνηση ier
 • carabiner εκφώνηση carabiner
 • Tata εκφώνηση Tata
 • real εκφώνηση real
 • sort εκφώνηση sort
 • gat εκφώνηση gat
 • baa εκφώνηση baa
 • pan εκφώνηση pan
 • cap εκφώνηση cap
 • manzína εκφώνηση manzína
 • can εκφώνηση can
 • 12 εκφώνηση 12
 • car εκφώνηση car
 • cel εκφώνηση cel
 • complot εκφώνηση complot
 • angel εκφώνηση angel
 • 6 εκφώνηση 6
 • AI εκφώνηση AI
 • cess εκφώνηση cess
 • cica εκφώνηση cica
 • ergot εκφώνηση ergot