Γλώσσα:

Μιν Ναν

[nan]

Πίσω στα Μιν Ναν

 • 大 εκφώνηση
 • 听 εκφώνηση
 • 降 εκφώνηση
 • 重 εκφώνηση
 • 照 εκφώνηση
 • 摺 εκφώνηση
 • 损 εκφώνηση
 • 睇 εκφώνηση
 • 惜 εκφώνηση
 • 浮 εκφώνηση
 • 文 εκφώνηση
 • 晾 εκφώνηση
 • 禁 εκφώνηση
 • 恨 εκφώνηση
 • 系 εκφώνηση
 • 刮 εκφώνηση
 • 喊 εκφώνηση
 • 紧 εκφώνηση
 • 蛤 εκφώνηση
 • 点 εκφώνηση
 • 地 εκφώνηση
 • 定 εκφώνηση
 • 伏 εκφώνηση
 • 抱 εκφώνηση
 • 晏 εκφώνηση