Γλώσσα:

Νοτιο-νδεβελικά

[Ndébél]

Πίσω στα Νοτιο-νδεβελικά

31 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.