Γλώσσα:

Παπιαμέντο

[Papiamentu]

Πίσω στα Παπιαμέντο

1.082 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.

 • Καταγράψτε την προφορά για lunanan lunanan
 • Καταγράψτε την προφορά για welo welo
 • Καταγράψτε την προφορά για puyito puyito
 • Καταγράψτε την προφορά για boluntad boluntad
 • Καταγράψτε την προφορά για Miho Miho [male names]
 • Καταγράψτε την προφορά για Juli Juli [months, names, monat, Monate, noun, July, month, chronology, nominative, noms propis, Saints, sants o santes, first names]
 • Καταγράψτε την προφορά για dianan dianan
 • Καταγράψτε την προφορά για dialuna dialuna
 • Καταγράψτε την προφορά για diaranson diaranson
 • Καταγράψτε την προφορά για diahuebs diahuebs
 • Καταγράψτε την προφορά για diasabra diasabra
 • Καταγράψτε την προφορά για Januari Januari [months, january, month, noms propis, names, name, sants o santes]
 • Καταγράψτε την προφορά για maart maart [months in afrikaans, March, month, zelfstandig naamwoord]
 • Καταγράψτε την προφορά για September September
 • Καταγράψτε την προφορά για Augustus Augustus [emperor, Caesar, Roman Empire, male first name, Catalan winery]
 • Καταγράψτε την προφορά για April April [female names, first names, month]
 • Καταγράψτε την προφορά για juni juni [months, Monate, chronology]
 • Καταγράψτε την προφορά για yanuari yanuari [month, january]
 • Καταγράψτε την προφορά για febrüari febrüari [month]
 • Καταγράψτε την προφορά για apelá apelá
 • Καταγράψτε την προφορά για aplasá aplasá
 • Καταγράψτε την προφορά για canta canta [gramática, pronomes relativos, canta, verb - present, verb - present tense, cançon, gascon, chant]
 • Καταγράψτε την προφορά για bebe bebe [brand names, butterfly, verbo, beber, presente]
 • Καταγράψτε την προφορά για apliká apliká
 • Καταγράψτε την προφορά για aploudí aploudí
 • Καταγράψτε την προφορά για apoyá apoyá
 • Καταγράψτε την προφορά για apreciá apreciá
 • Καταγράψτε την προφορά για aprobá aprobá
 • Καταγράψτε την προφορά για apsorbé apsorbé
 • Καταγράψτε την προφορά για arestá arestá