Γλώσσα:

Παπιαμέντο

[Papiamentu]

Πίσω στα Παπιαμέντο

1.075 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.

 • Καταγράψτε την προφορά για Prome Prome [Myanmar]
 • Καταγράψτε την προφορά για populacion populacion
 • Καταγράψτε την προφορά για polis polis [cities, Police, yrke]
 • Καταγράψτε την προφορά για playa playa [abbreviation, slang]
 • Καταγράψτε την προφορά για pinda pinda [nuts, eating, snack, cooking, picaflor, wulgaryzm, turn]
 • Καταγράψτε την προφορά για país país
 • Καταγράψτε την προφορά για patia patia
 • Καταγράψτε την προφορά για Oropa Oropa [Italian geography]
 • Καταγράψτε την προφορά για ochenta ochenta [Number, Numbers]
 • Καταγράψτε την προφορά για nort nort
 • Καταγράψτε την προφορά για Nazinan Nazinan
 • Καταγράψτε την προφορά για mundu mundu
 • Καταγράψτε την προφορά για mundial mundial
 • Καταγράψτε την προφορά για moneda moneda [nom, coin]
 • Καταγράψτε την προφορά για monarkia monarkia
 • Καταγράψτε την προφορά για mion mion [surname]
 • Καταγράψτε την προφορά για mayor mayor [leaders, noun, office-holder, person]
 • Καταγράψτε την προφορά για matong matong
 • Καταγράψτε την προφορά για mas mas [rivers in netherlands, canals in netherlands, gramática, contraccións dos pronomes persoais, marine, mas, Brazilian portuguese, meat, surname - Catalan, cognom, cognom català, cognom - Catalan]
 • Καταγράψτε την προφορά για Mariko Mariko [name of female]
 • Καταγράψτε την προφορά για lágrima lágrima [other]
 • Καταγράψτε την προφορά για lama lama
 • Καταγράψτε την προφορά για kódigo kódigo
 • Καταγράψτε την προφορά για seis seis [cardinales, Number, Numbers]
 • Καταγράψτε την προφορά για sinku sinku
 • Καταγράψτε την προφορά για tres tres [cardinal, números cardinales, 60, talord, numbers in Catalan, numerals, Numbers]
 • Καταγράψτε την προφορά για kuater kuater
 • Καταγράψτε την προφορά για kuantu kuantu
 • Καταγράψτε την προφορά για kua kua [back, cow, dont]
 • Καταγράψτε την προφορά για kovenshon kovenshon