Γλώσσα:

Ρουμάνικα

[ro]

Πίσω στα Ρουμάνικα

Κατηγορία: male names

Εγγραφείτε στις προφορές στα male names

 • Eduard εκφώνηση Eduard
 • costa εκφώνηση costa
 • Cosmin εκφώνηση Cosmin
 • Israel εκφώνηση Israel
 • titi εκφώνηση titi
 • Eric εκφώνηση Eric
 • costi εκφώνηση costi
 • gabi εκφώνηση gabi
 • Leonard εκφώνηση Leonard
 • alin εκφώνηση alin
 • Ivan εκφώνηση Ivan
 • Jean εκφώνηση Jean
 • Ron εκφώνηση Ron
 • Roman εκφώνηση Roman
 • Maxim εκφώνηση Maxim
 • Daniel εκφώνηση Daniel
 • Iulius εκφώνηση Iulius
 • Marin εκφώνηση Marin
 • Arsen εκφώνηση Arsen
 • Albert εκφώνηση Albert
 • Dejan εκφώνηση Dejan
 • Viktor εκφώνηση Viktor
 • Teodor εκφώνηση Teodor
 • Adam εκφώνηση Adam
 • Emil εκφώνηση Emil
 • Hugo εκφώνηση Hugo
 • Bogdan εκφώνηση Bogdan
 • Filip εκφώνηση Filip
 • Teofil εκφώνηση Teofil
 • Gustav εκφώνηση Gustav
 • Valentin εκφώνηση Valentin
 • Eugen εκφώνηση Eugen
 • Rafael εκφώνηση Rafael
 • Anton εκφώνηση Anton
 • George εκφώνηση George
 • Abel εκφώνηση Abel
 • Leopold εκφώνηση Leopold
 • Adrian εκφώνηση Adrian
 • sima εκφώνηση sima
 • sever εκφώνηση sever
 • Ioan εκφώνηση Ioan
 • Dimitri εκφώνηση Dimitri
 • Adrian Cherciu εκφώνηση Adrian Cherciu
 • Apostol εκφώνηση Apostol
 • Luca εκφώνηση Luca
 • Dragomir εκφώνηση Dragomir
 • Radu εκφώνηση Radu
 • Alexandru εκφώνηση Alexandru
 • Cătălin εκφώνηση Cătălin
 • Claudiu εκφώνηση Claudiu
 • Dragoş εκφώνηση Dragoş
 • Octavian εκφώνηση Octavian
 • Virgiliu εκφώνηση Virgiliu
 • Panait εκφώνηση Panait
 • Gheorghieş εκφώνηση Gheorghieş
 • Pamfil εκφώνηση Pamfil
 • Teodosie εκφώνηση Teodosie
 • Nistor εκφώνηση Nistor
 • Stelea εκφώνηση Stelea
 • Petruş εκφώνηση Petruş
 • Nedelea εκφώνηση Nedelea
 • Voinea εκφώνηση Voinea
 • Mihai εκφώνηση Mihai
 • Viorel εκφώνηση Viorel
 • Noe εκφώνηση Noe
 • Stelian εκφώνηση Stelian
 • Valerian εκφώνηση Valerian
 • Nicoară εκφώνηση Nicoară
 • Sorin εκφώνηση Sorin
 • Zaharia εκφώνηση Zaharia
 • Paraschiv εκφώνηση Paraschiv
 • Tiberiu εκφώνηση Tiberiu
 • Mihaiţă εκφώνηση Mihaiţă
 • Săndel εκφώνηση Săndel
 • Noris εκφώνηση Noris
 • Stere εκφώνηση Stere
 • Valeriu εκφώνηση Valeriu
 • Nicodim εκφώνηση Nicodim
 • Stănel εκφώνηση Stănel
 • Zamfir εκφώνηση Zamfir
 • Petre εκφώνηση Petre
 • Mihnea εκφώνηση Mihnea
 • Sandu εκφώνηση Sandu
 • Vlad εκφώνηση Vlad
 • Sterian εκφώνηση Sterian
 • Rareş εκφώνηση Rareş
 • Vasilache εκφώνηση Vasilache
 • Nicolae εκφώνηση Nicolae
 • Ştefan εκφώνηση Ştefan
 • Petrică εκφώνηση Petrică
 • Traian εκφώνηση Traian
 • Mişu εκφώνηση Mişu
 • Şerban εκφώνηση Şerban
 • Vlăduţ εκφώνηση Vlăduţ
 • Ondin εκφώνηση Ondin
 • Temistocle εκφώνηση Temistocle
 • Răzvan εκφώνηση Răzvan
 • Vasile εκφώνηση Vasile
 • Niculae εκφώνηση Niculae
 • Ştefănel εκφώνηση Ştefănel