Γλώσσα:

Σανσκριτικά

[sa]

Πίσω στα Σανσκριτικά

Κατηγορία: surprise

Εγγραφείτε στις προφορές στα surprise