Γλώσσα:

Σικελικά

[Sicilianu]

Πίσω στα Σικελικά

1.010 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.