Γλώσσα:

Σουηδικά

[Svenska]

Πίσω στα Σουηδικά

1.030 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.

 • Καταγράψτε την προφορά για alkaloid alkaloid [noun, chemistry, science]
 • Καταγράψτε την προφορά για pickup pickup [truck, pickup]
 • Καταγράψτε την προφορά για uppsprickande uppsprickande [svenska adjektiv]
 • Καταγράψτε την προφορά για skaftad skaftad [svenska adjektiv]
 • Καταγράψτε την προφορά για sommargyllen sommargyllen [ört]
 • Καταγράψτε την προφορά για chiquitita chiquitita [abba]
 • Καταγράψτε την προφορά για Glenngård Glenngård
 • Καταγράψτε την προφορά για vaktis vaktis
 • Καταγράψτε την προφορά για < < [mathematics, математика]
 • Καταγράψτε την προφορά για | | [symbols, znak graficzny, kreska pionowa]
 • Καταγράψτε την προφορά για [ [ [znak graficzny, lewy margines kwadrarowy]
 • Καταγράψτε την προφορά για Kalka Kalka [names, rzeczownik, noun, drafting paper, papier kreślarski, svenska verb]
 • Καταγράψτε την προφορά για aldrig sinande aldrig sinande
 • Καταγράψτε την προφορά για humusrik humusrik [svenska adjektiv]
 • Καταγράψτε την προφορά για Sundyberg Sundyberg
 • Καταγράψτε την προφορά για ekonomiskog ekonomiskog [natur]
 • Καταγράψτε την προφορά για tiokamp tiokamp [DECATHLON]
 • Καταγράψτε την προφορά για resiliens resiliens
 • Καταγράψτε την προφορά για kardiovaskulär kardiovaskulär [adjective]
 • Καταγράψτε την προφορά για Edhäll Edhäll
 • Καταγράψτε την προφορά για diskussionsaftnar diskussionsaftnar
 • Καταγράψτε την προφορά για vårfryle vårfryle [växt]
 • Καταγράψτε την προφορά για Puli Puli [animals (dog)]
 • Καταγράψτε την προφορά για lättigenkännbar lättigenkännbar [svenska adjektiv]
 • Καταγράψτε την προφορά για mångcellig mångcellig [svenska adjektiv, biologi]
 • Καταγράψτε την προφορά για professorns professorns
 • Καταγράψτε την προφορά για skissa på skissa på
 • Καταγράψτε την προφορά για förrymd förrymd
 • Καταγράψτε την προφορά για klyvöppning klyvöppning [biologi]
 • Καταγράψτε την προφορά για Daniel Egnéus Daniel Egnéus