Γλώσσα:

Τελούγκου

[te]

Πίσω στα Τελούγκου

Κατηγορία: country

Εγγραφείτε στις προφορές στα country