Γλώσσα:

Τελούγκου

[తెలుగు]

Πίσω στα Τελούγκου

488 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.