Γλώσσα:

Κλίγκον

[tlhIngan Hol]

Πίσω στα Κλίγκον

148 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.