Γλώσσα:

Τουρκικά

[tr]

Πίσω στα Τουρκικά

 • galyum εκφώνηση galyum
 • berkelyum εκφώνηση berkelyum
 • baryum εκφώνηση baryum
 • radyo εκφώνηση radyo
 • Itri εκφώνηση Itri
 • indi εκφώνηση indi
 • arsenik εκφώνηση arsenik
 • selen εκφώνηση selen
 • tellur εκφώνηση tellur
 • karbon εκφώνηση karbon
 • azot εκφώνηση azot
 • Gümüş εκφώνηση Gümüş
 • astat εκφώνηση astat
 • platin εκφώνηση platin
 • disprosium εκφώνηση disprosium
 • tungsten εκφώνηση tungsten
 • nikel εκφώνηση nikel