Γλώσσα:

Τουρκικά

[tr]

Πίσω στα Τουρκικά

 • a,A εκφώνηση a,A
 • ç,Ç εκφώνηση ç,Ç
 • d,D εκφώνηση d,D
 • e,E εκφώνηση e,E
 • g,G εκφώνηση g,G
 • f,F εκφώνηση f,F
 • ğ,Ğ εκφώνηση ğ,Ğ
 • c,C εκφώνηση c,C
 • b,B εκφώνηση b,B
 • h,H εκφώνηση h,H
 • ı,I εκφώνηση ı,I
 • i,İ εκφώνηση i,İ
 • k,K εκφώνηση k,K
 • j,J εκφώνηση j,J
 • l,L εκφώνηση l,L
 • n,N εκφώνηση n,N
 • m,M εκφώνηση m,M
 • ö,Ö εκφώνηση ö,Ö
 • o,O εκφώνηση o,O
 • p,P εκφώνηση p,P
 • r,R εκφώνηση r,R
 • s,S εκφώνηση s,S
 • ş,Ş εκφώνηση ş,Ş
 • t,T εκφώνηση t,T
 • u,U εκφώνηση u,U
 • v,V εκφώνηση v,V
 • ü,Ü εκφώνηση ü,Ü
 • z,Z εκφώνηση z,Z
 • y,Y εκφώνηση y,Y
 • ü εκφώνηση ü