Γλώσσα:

Φλαμανδικά

[Vlaams]

Πίσω στα Φλαμανδικά

332 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.