Γλώσσα:

Φλαμανδικά

[Vlaams]

Πίσω στα Φλαμανδικά

280 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.

 • Καταγράψτε την προφορά για ommettekêe ommettekêe
 • Καταγράψτε την προφορά για vort vort
 • Καταγράψτε την προφορά για uutkom uutkom
 • Καταγράψτε την προφορά για tweisn tweisn
 • Καταγράψτε την προφορά για traveir traveir
 • Καταγράψτε την προφορά για totetrekker totetrekker
 • Καταγράψτε την προφορά για totje totje
 • Καταγράψτε την προφορά για tote tote [bag, noun, verb]
 • Καταγράψτε την προφορά για tôpe tôpe
 • Καταγράψτε την προφορά για renne renne [prehistory, archeology, renne, verb (infinitive)]
 • Καταγράψτε την προφορά για tomatte tomatte
 • Καταγράψτε την προφορά για freze freze
 • Καταγράψτε την προφορά για boai boai
 • Καταγράψτε την προφορά για ulle ulle
 • Καταγράψτε την προφορά για tirette tirette
 • Καταγράψτε την προφορά για talôre talôre
 • Καταγράψτε την προφορά για sturtn sturtn
 • Καταγράψτε την προφορά για lôoi lôoi
 • Καταγράψτε την προφορά για goai goai
 • Καταγράψτε την προφορά για vliegpling vliegpling
 • Καταγράψτε την προφορά για buzestove buzestove
 • Καταγράψτε την προφορά για buzze buzze
 • Καταγράψτε την προφορά για Espe Espe [noun, tree]
 • Καταγράψτε την προφορά για meireloarde meireloarde
 • Καταγράψτε την προφορά για Alsloot Alsloot [Denÿs van Alsloot]
 • Καταγράψτε την προφορά για transgenderbehandeling transgenderbehandeling
 • Καταγράψτε την προφορά για Ryckaert Ryckaert
 • Καταγράψτε την προφορά για rondwareren rondwareren [ronddwalen]
 • Καταγράψτε την προφορά για potijze potijze [plaatsnaam]
 • Καταγράψτε την προφορά για Odjedja-ofoe Odjedja-ofoe