Γλώσσα:

Φλαμανδικά

[Vlaams]

Πίσω στα Φλαμανδικά

283 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.

 • Καταγράψτε την προφορά για Moane Moane [moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για katte katte [cat]
 • Καταγράψτε την προφορά για Thomas Blondelle Thomas Blondelle
 • Καταγράψτε την προφορά για Flamandzki Flamandzki
 • Καταγράψτε την προφορά για Pepeyn Pepeyn
 • Καταγράψτε την προφορά για Middnryk Middnryk
 • Καταγράψτε την προφορά για Fransche Fransche
 • Καταγράψτε την προφορά για kuosa kuosa
 • Καταγράψτε την προφορά για Pieter Serry Pieter Serry [Cyclist]
 • Καταγράψτε την προφορά για fitsen fitsen
 • Καταγράψτε την προφορά για de Brucyker de Brucyker
 • Καταγράψτε την προφορά για Laura Waem Laura Waem [athlete, Belgian gymnast]
 • Καταγράψτε την προφορά για Peter Praet Peter Praet [ECB]
 • Καταγράψτε την προφορά για De Waelhens De Waelhens
 • Καταγράψτε την προφορά για Childerik Childerik
 • Καταγράψτε την προφορά για Merowech Merowech [name]
 • Καταγράψτε την προφορά για Anton Nuck Anton Nuck [Dutch anatomist]
 • Καταγράψτε την προφορά για Neustrië Neustrië
 • Καταγράψτε την προφορά για coune coune [or french]
 • Καταγράψτε την προφορά για Yves Beaunesne Yves Beaunesne
 • Καταγράψτε την προφορά για Antoine Lavoisier Antoine Lavoisier [s]
 • Καταγράψτε την προφορά για Grote Thems Grote Thems [Vlaanderen]
 • Καταγράψτε την προφορά για Delaere Delaere
 • Καταγράψτε την προφορά για Michaël Samyn Michaël Samyn [digital artist]
 • Καταγράψτε την προφορά για tebrugge tebrugge
 • Καταγράψτε την προφορά για zelver zelver [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για koopr koopr [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για yzer yzer [chemical element, names]
 • Καταγράψτε την προφορά για nikl nikl [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για Quicchelberg Quicchelberg